Het jaarverslag van Driestar-Wartburg

Het jaarverslag van 2022 van Scholengroep Driestar-Wartburg is vastgesteld en gepubliceerd. In het jaarverslag geven we een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar, met de financiële verantwoording en de jaarrekening.