Gelet op de achtergrond en de bestuurservaring van Leendert van Wezel heeft de Raad van Toezicht in eensgezindheid en met vertrouwen tot deze benoeming besloten. Peter Schalk: “We hebben met dankbaarheid gezien dat Leendert van Wezel zich in de achterliggende jaren heeft ontwikkeld tot een bekwaam bestuurder met hart voor het onderwijs. We hopen dat hij met zijn inzet en betrokkenheid als voorzitter van het CvB dienstbaar mag zijn, onder inwachting van Gods onmisbare zegen”.

 

Al ruim zes jaar bekleedt de heer Van Wezel de functie van lid van het College van Bestuur. In die functie beheert hij de portefeuilles kwaliteitszorg, financiën & beheer, personeel & organisatie en IT. Leendert van Wezel: “Ik ben me zeer verbonden gaan voelen met Scholengroep Driestar-Wartburg. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en dat ik me, zo de Heere het geeft, in deze nieuwe verantwoordelijkheid mag blijven inzetten voor het reformatorische onderwijs binnen onze scholen.”

 

Vacature

Met het vertrek Richard Toes wegens pensionering en de benoeming van Leendert van Wezel als voorzitter van het College van Bestuur ontstaat er een vacature lid van het College van Bestuur. Gezien de takenportefeuille van Leendert van Wezel wordt er gezocht naar een man of vrouw met ruime ervaring in het onderwijs en een helder onderwijskundig profiel. Het is de bedoeling van de Raad van Toezicht van Scholengroep Driestar-Wartburg dat het nieuwe CvB-lid in het voorjaar van 2024 zal starten, zodat de taken goed kunnen worden overgedragen.