In het College van Bestuur ontstaat een vacature in verband met het vertrek van Richard Toes, die komende zomer met pensioen hoopt te gaan. Voorzitter van de Raad van Toezicht Peter Schalk geeft aan zeer content te zijn met de benoeming van Van der Ham. Schalk: “Hij heeft veel ervaring en kan vanuit zijn gedrevenheid de verbinding leggen, zowel naar binnen als naar buiten.” Leendert van der Ham is vijftig jaar en begon zijn onderwijsloopbaan dertig jaar geleden op het toenmalige Driestar College in Gouda als docent Duits. Hij bekleedde achtereenvolgens verschillende leidinggevende functies in het vmbo. Ook was hij enkele jaren voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad van het Driestar College. Peter Schalk geeft aan waardering te hebben voor de warme betrokkenheid van de nieuwe bestuurder op leerlingen en hun toekomst. “We zien uit naar een goede samenwerking in afhankelijkheid van de zegen van de Heere.”

 

Driehoek

Schalk heeft veel vertrouwen in de beide leden van het nieuwe College van Bestuur. Eerder werd al bekend dat huidig lid Leendert van Wezel na de zomer de rol van voorzitter op zich zal nemen. Schalk: “We zijn van mening dat beiden een complementair team zullen vormen.” Van der Ham geeft desgevraagd aan uit te kijken naar de nieuwe uitdaging die hem wacht. Hij zal zich als bestuurder vooral richten op het onderwijsbeleid. Van der Ham: “Mijn opgedane ervaring en kennis wil ik graag inzetten voor de verdere doordenking van het onderwijs in de komende jaren.” Van der Ham stelt dat de waarde van reformatorisch onderwijs wat hem betreft nooit genoeg gewaardeerd kan worden. “Als kerken, ouders en school hebben we een gezamenlijke opdracht om de opvoeding ter hand te nemen, ik zet me er graag voor in deze driehoek te borgen en waar nodig te verstevigen.”

 

Oase

De aankomend bestuurder pleit voor rust, duidelijkheid en structuur in de scholen. “De school moet een oase van rust zijn, een herbergzame plaats voor alle leerlingen. Bij een oase bevinden zich bronnen, de onderwijzer moet zich laven aan de Bijbelse bronnen en daarvan uitdelen aan de volgende generatie. Vanuit deze Bron willen we ook dienstbaar zijn aan onze naaste.” Van der Ham ziet het als de hoge opdracht van de scholen om goed onderwijs mogelijk te blijven maken voor zowel de praktisch ingestelde leerlingen in bijvoorbeeld het praktijkonderwijs en op het vmbo als de leerlingen in havo en vwo die cognitieve uitdaging nodig hebben. “Onze jongeren verdienen dat.”