De vertrekkend bestuursvoorzitter volgde begin jaren zeventig als leerling de havo op de Guido de Brès. Op deze school werd hij later docent Nederlands en geschiedenis en vervolgens directeur. In 2016 werd hij voorzitter van het College van Bestuur van het Wartburg College, de school waarvan de Guido de Brès inmiddels onderdeel uitmaakte. In april 2021 kwam een fusie tot stand met het Driestar College en werd Toes voorzitter van het College van Bestuur van de Scholengroep Driestar-Wartburg. Naast zijn werk als bestuurder was hij enige jaren lid van de Onderwijsraad en schreef hij enkele boeken over onderwijs en identiteit. Ook nam hij deel aan diverse onderwijsplatforms in Rotterdam en Gouda.

 

Peter Schalk, voorzitter van de Raad van Toezicht, geeft aan dankbaar te zijn voor alles wat Toes voor de scholen heeft mogen betekenen. “Het is jammer dat iemand met zo’n staat van dienst het onderwijs verlaat. Ik heb Richard leren kennen als een zeer betrokken bestuurder die met zijn hele wezen betrokken is op het onderwijs, niet alleen voor onze eigen scholengroep, maar ook in bredere verbanden. We respecteren zijn besluit om met pensioen te gaan, maar we zullen deze onderwijsman gaan missen.” Schalk zegt ernaar te streven de procedure voor de benoeming van een opvolger nog voor de kerstvakantie op te starten. “Het zou mooi zijn als het College van Bestuur in het voorjaar van 2024 al in de nieuwe samenstelling kan gaan werken, zodat de bestuurlijke taken goed kunnen worden overgedragen.”

 

Richard Toes zelf geeft aan vertrouwen te hebben in de opvolging. “Uiteindelijk gaat het niet om personen. Ik kijk dankbaar terug op een waardevolle tijd waarin ik eerst als docent, later als directeur en de afgelopen jaren als voorzitter van het College van Bestuur dienstbaar mocht zijn aan christelijk onderwijs op reformatorische grondslag. Ik hoop dat de komende maanden nog met volle inzet te blijven, om daarna het stokje door te geven.”