Ondersteuning op de scholen

Op onze scholen staan professionele begeleiders klaar die jou kunnen helpen en begeleiden als je dit nodig hebt. Denk hierbij aan decanen die je meer informatie kunnen geven over profielkeuzes en eventuele vervolgstudies en -opleidingen. Daarnaast beschikken de scholen over interne begeleiders die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning van leerlingen. Ook geven zij docenten advies op dit gebied. Als het nodig is, kun je (eventueel samen met je ouders) altijd met een IB-er praten.

 

Ook zijn er op school vertrouwenspersonen aanwezig. Als je een klacht hebt of niet terecht kunt bij je mentor over een bepaald onderwerp, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Op iedere school is er een man en vrouw aanwezig als vertrouwenspersoon.

 

Daarnaast hebben wij als scholengroep veel zorg en aandacht voor gepeste leerlingen. Op elke school zijn anti-pestcoördinatoren aanwezig, bij wie je terecht kunt. In de schoolgids kun je meer informatie over vinden over de anti-pestcoördinatoren. Naast deze ondersteuners zijn er op de scholen ook orthopedagogen, maatschappelijk werkers en andere begeleiders aanwezig. Ook kun je op sommige scholen huiswerkbegeleiding krijgen, zijn er trajectgroepen voor extra ondersteuning en kunnen brugklassers soms terecht bij juniormentoren.

Marnix les gesprek school

Visie op veiligheid

(Sociale) veiligheid is een cruciale basisvoorwaarde voor iedereen die betrokken is bij onze school. We werken preventief en actief aan:

  1. Een positief onderwijs- en werkklimaat voor alle betrokkenen;
  2. Veilige gebouwen en een inspirerende inrichting;
  3. Ondersteuning van (kwetsbare) leerlingen en medewerkers.

 

Lees hieronder de gehele Visie op veiligheid en het Gedrags- en integriteitsprotocol van onze scholengroep:

Klachtenregeling Driestar-Wartburg

Probeer uw persoonlijke zaken/uw klacht eerst onder vier ogen te bespreken met de betrokkene. In sommige situaties kan het verstandig zijn om een derde persoon in te schakelen, zoals een interne en/of externe vertrouwenspersoon. Als bemiddeling van een interne en/of externe vertrouwenspersoon niet helpt, kan een klacht worden ingediend bij een klachtencommissie. In de Klachtenregeling vindt u hierover meer informatie.

Mevr. D.C. De Groot Staffunctionaris leerlingenzorg DCdeGroot@driestarwartburg.nl
Dhr. J.D. Paul Beleidsmedewerker onderwijs en algemene zaken JDPaul@driestarwartburg.nl

Privacy

Wij bieden onze leerlingen en medewerkers een veilige leeromgeving en werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde. Het privacyreglement dat is opgesteld en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt, voldoet aan de eisen van de AVG.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.