U kunt aan het begin van het schooljaar een aanvraag doen voor een bijdrage uit het reisfonds indien uw kind een (jaar)abonnement voor het openbaar vervoer heeft. Heeft uw kind maandabonnementen of reist het op saldo, dan kunt u na afloop van het schooljaar een tegemoetkoming aanvragen.

 

U komt in aanmerking voor een bijdrage uit het reisfonds als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

  • Uw kind bezoekt een school van Scholengroep Driestar-Wartburg.
  • De reisafstand enkele reis is tenminste 15 kilometer. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als om medische redenen aantoonbaar is dat uw kind niet in staat is om deze afstand op de fiets af te leggen. Er dient dan een medische verklaring overlegd te worden.
  • Het aantal kilometers wordt gebaseerd op de routeplanner van de ANWB (reismethode fiets).
  • Van beide ouders is er een inkomensverklaring (IB60) nodig. U kunt deze verklaring downloaden op de site van de Belastingdienst. Het (verzamel)inkomen bedraagt maximaal € 47.500.
  • Er dienen bewijsstukken overlegd te worden van de gemaakte reiskosten (bijvoorbeeld een transactieoverzicht ov-chipkaart).
  • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een vergoeding in de reiskosten bij andere instanties, zoals de gemeente. De ontvangen vergoedingen van andere instanties worden in mindering gebracht op de totale reiskosten.

 

Uw eigen bijdrage per gezin wordt als volgt vastgesteld:

Aantal kinderen Inkomen

< € 25.000

Inkomen

€ 25.000 tot € 40.000

Inkomen

€ 40.000 tot € 47.500

1 € 150 € 250 € 500
2 of meer € 300 € 500 € 1.000

 

Na aftrek van de eigen bijdrage is de vergoeding per kind als volgt:

Kilometers Inkomen

< € 25.000

Inkomen

€ 25.000 tot € 40.000

Inkomen

€ 40.000 tot € 47.500

15 – 25 Maximaal € 1.250 Maximaal € 550 Maximaal € 250
25 – 35 Maximaal € 1.250 Maximaal € 600 Maximaal € 300
35 – 40 Maximaal € 1.250 Maximaal € 650 Maximaal € 350
>  40 Maximaal € 1.250 Maximaal € 1.250 Maximaal € 950

 

Per jaar dient een apart formulier ingevuld te worden. De verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Na afhandeling van de aanvraag zullen de ter hand gestelde bewijsstukken worden vernietigd.