Kwaliteit vergelijken op Scholen op de kaart

De kwaliteit (o.a. resultaten en tevredenheid) van onze scholen kun je vergelijken met de kwaliteit van andere scholen. Dit kun je doen op Scholen op de kaart. Elk jaar leveren we hiervoor actuele gegevens aan. Typ op de website hieronder de naam van jouw school in om hem op te zoeken.

Zorg en begeleiding

Op onze scholen staan professionele begeleiders klaar die jou kunnen helpen en begeleiden als je dit nodig hebt. Denk hierbij aan decanen, interne begeleiders, maatschappelijk werkers, zorgcoördinatoren, enzovoorts. Zij bieden je ondersteuning in keuzes die je moet maken, helpen je of denken met je mee als je het moeilijk hebt of ergens mee zit.

 

Als je een klacht hebt of niet terecht kunt bij je mentor over een bepaald onderwerp, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Op iedere school is er een man en vrouw aanwezig als vertrouwenspersoon.

 

Wil je meer weten over specifieke zorg en begeleiding op jouw school? Klik onder Organisatie op Zorg en ondersteuning.

 

Visie op veiligheid

(Sociale) veiligheid is een cruciale basisvoorwaarde voor iedereen die betrokken is bij onze school. We werken preventief en actief aan:

  • Een positief onderwijs- en werkklimaat voor alle betrokkenen;
  • Veilige gebouwen en een inspirerende inrichting;
  • Ondersteuning van (kwetsbare) leerlingen en medewerkers.

 

Lees hieronder de gehele Visie op veiligheid en het Gedrags- en integriteitsprotocol van onze scholengroep:

Klachtenregeling Driestar-Wartburg

Probeer uw persoonlijke zaken/uw klacht eerst onder vier ogen te bespreken met de betrokkene. In sommige situaties kan het verstandig zijn om een derde persoon in te schakelen, zoals een interne en/of externe vertrouwenspersoon. Als bemiddeling van een interne en/of externe vertrouwenspersoon niet helpt, kan een klacht worden ingediend bij een klachtencommissie. In de Klachtenregeling vindt u hierover meer informatie.

Mevr. D.C. De Groot Staffunctionaris leerlingenzorg DCdeGroot@driestarwartburg.nl
Dhr. W.J. Jelier Beleidsmedewerker onderwijs en algemene zaken WJJelier@driestarwartburg.nl

Privacy

Wij bieden onze leerlingen en medewerkers een veilige leeromgeving en werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde. Het privacyreglement dat is opgesteld en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt, voldoet aan de eisen van de AVG.

 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.