24 augustus                                   Start met leerlingen, jaaropening vanaf 8.30 uur

19 september                                 Schoolfotograaf

10 oktober                                      Studiedag personeel, leerlingen vrij

24 t/m 28 oktober                        Herfstvakantie

31 oktober                                      Leerlingen starten later, 11.00 uur

1 november                                    Oriëntatie-avond nieuwe ouders, vanaf 19.30 uur

2 november                                    Dankdag

19 december                                  Themadag Burgerschap leerjaar 1 en 2.

20 t/m 23 december                    Stage, 1e leerjaar

20 t/m 23 december                    Stage, 2e leerjaar

19 t/m 23 december                     Stage, 3e leerjaar

29 dec – 6 januari                          Kerstvakantie

18 januari                                         Open middag, 14.30 tot 16.30 uur

23 en 24 februari                           Studiedagen personeel (leerlingen vrij)

27 februari – 3 maart                    Voorjaarsvakantie

8 maart                                            Biddag

14 maart                                          Thema-avond ouders Cluster IV 19.30 – 21.30 uur

6 april                                              Studiedag personeel, leerlingen vrij

7 april                                              Goede vrijdag

10 april                                            Tweede paasdag

27 april                                            Koningsdag, leerlingen vrij

28 april                                            Vrije dag na Koningsdag

1-5 mei                                            Meivakantie

18 mei                                              Hemelvaartsdag

19 mei                                              Vrije dag na Hemelvaartsdag

24 t/m 26 mei                                Werkweek Cluster IV

29 mei                                             Tweede Pinksterdag

30 mei                                             Studiedag personeel, leerlingen vrij

3 juli                                                 Kennismaking met nieuwe leerlingen 2023-2024