De Guido de Bres is een christelijke school op reformatorische grondslag. Dit betekent dat de Bijbel onze leidraad is in ons leven. We willen leerlingen in aanraking brengen met het ware, goede en schone in de schepping; dat wat onderzocht, gekend en gezegd is. Ook laten we hen zien hoe de gebrokenheid doorwerkt op alle levensterreinen. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen groeien in mogelijkheden, interesses en vermogens, zodat zij gestalte kunnen geven aan hun roeping om God te zoeken en als burger te staan in onze samenleving, in gehoorzaamheid aan en in navolging van Christus.
De identiteit van de school is zichtbaar in het houden van dagopeningen en bijeenkomsten rondom de christelijke feestdagen, en in de lessen staat de Bijbelse boodschap centraal.

School in de samenleving

Op de Guido de Brès werken we aan goed inhoudelijk onderwijs. Kennisoverdracht vinden we heel belangrijk. Daarnaast willen we ook dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving. In je eigen buurt, dorp, in Rotterdam en internationaal. We willen jullie in ontmoeting brengen met christenen over de landsgrenzen heen.