Jaarverslag

In het jaarverslag geven we een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar, met de financiële verantwoording en de jaarrekening.

Scholengroep Driestar-Wartburg staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hier vindt u onze belangrijkste gegevens overzichtelijk op een rij:

 

Naam
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag Driestar-Wartburg

Ons Kamer van Koophandelnummer is 41174338.
Het RSIN-nummer is 804762351.
Het fiscaal nummer is 8047.62.351.

 

Scholengroep Driestar-Wartburg
Ronsseplein 1
2803 ZV Gouda
Postbus 148
2800 AC Gouda
Telefoon: 0182 691 691

 

De doelstelling
De school wil christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag verzorgen. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Bestuurlijke organisatie
De leiding van de school ligt in handen van een College van Bestuur. Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht

 

Het beloningsbeleid
De leden van het College van Bestuur worden bezoldigd conform de CAO VO voor Bestuurders. Er zijn geen meldingen inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Als uitgangspunt voor de honorering van de RvT-leden wordt het bedrag vastgesteld op basis van het maximum bedrag dat van toepassing is op de bestuurders van het Wartburg College zoals genoemd in de CAO VO voor Bestuurders opgenomen beloningstabel.

 

Standaardformulier publicatieplicht
Het ingevulde standaardformulier voor de publicatie van gegevens vindt u hier. 

 

Openbaar vervoer

In samenwerking met vervoersbedrijf Connexxion bieden wij u de mogelijkheid om een busabonnement aan te schaffen. U heeft de keuze uit een schooljaar-, examenjaar- en winterabonnement. Deze eerste twee schaft u voor het begin van het schooljaar aan (voor of tijdens de zomervakantie). Het winterabonnement kunt u tot en met de herfstvakantie aanvragen. Het abonnement bestelt u rechtstreeks via de portal van Connexxion. De communicatie en de facturering gaat via school. U krijgt van ons de factuur na de zomervakantie; deze kunt u in termijnen betalen.

Busvervoer Westland, Maassluis en Vlaardingen

Voor leerlingen uit het Westland, Maassluis en Vlaardingen rijdt er dagelijks een bus naar de Revius. Dit wordt georganiseerd door de Stichting Busvervoer Scholen Rotterdam (SBSR) die bestaat uit betrokken ouders. Meer weten? Klik op de button hieronder.

Reisfonds

U kunt aan het begin van het schooljaar een aanvraag doen voor een bijdrage uit het reisfonds indien uw kind een (jaar)abonnement voor het openbaar vervoer heeft. Heeft uw kind maandabonnementen of reist het op saldo, dan kunt u na afloop van het schooljaar een tegemoetkoming aanvragen.

 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het reisfonds, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.