Busvervoer door professioneel bedrijf

We maken gebruik van de diensten van Snelle Vliet. Er is een vaste chauffeur die de kinderen veilig en op tijd op school brengt en weer thuis. Het bestuur staat altijd open voor klachten die eventueel spelen om deze na intern overleg te bespreken met Snelle Vliet.

Voordelen t.o.v. openbaar vervoer

De Hoekse Lijn is nu al geruime tijd operationeel. De metro lijkt voor een variabel rooster ten opzichte van de vaste bustijden van de Westlandbus aantrekkelijk. Echter zijn er ook een aantal nadelen, zoals de verbinding van de metrostations waar in- en uitgestapt wordt naar huis, langere reistijd, lagere sociale veiligheid en de hogere kosten per rit.

 

Als het, door ongunstige roosters, toch nodig is om een enkele keer met het openbaar vervoer te reizen, dan is het mogelijk om gebruik te maken van een vergoedingsregeling. In de onderbouw garanderen we dat een leerling nooit met het OV of alternatief hoeft te reizen. In de bovenbouw max. 2 keer per week (en mogelijk minder). Indien nodig wordt incidenteel het rooster van een leerling aangepast waardoor het meerijden met de Westlandbus mogelijk wordt gemaakt. Feitelijk dus een combinatie van de voordelen snelheid, sociale veiligheid en comfort met behoud van een redelijke flexibiliteit.

 

Route

De bus vertrekt om 7.15 uur vanaf de eerste bushalte in Poeldijk. Daarna wordt gestopt bij haltes in Monster, ’s Gravenzande, Naaldwijk, Maasdijk, Maasland en Vlaardingen. Alle stopplaatsen zijn waar mogelijk vastgesteld bij bushaltes van het openbaar vervoer zodat halteren veilig gebeurt. De ervaring is dat deze route goed functioneert.

 

De route vanaf Poeldijk tot de bushalte Maasland ziet er als volgt uit:

Bushaltes en vertrektijden 2023-2024

Poeldijk Bushalte Monsterseweg/Vredebestlaan 7.15 uur
Monster Bushalte  Emmastraat /  Kampschoerstraat 7.20 uur
Monster Bushalte Emmastraat/Vlotlaan 7.21 uur
‘s-Gravenzande Bushalte Monsterseweg/Vreeburghlaan 7.23 uur
‘s-Gravenzande Bushalte Vestdijklaan/Naaldwijkseweg 7.24 uur
‘s-Gravenzande Bushalte Oudelandstraat/De Brug 7.26 uur
‘s-Gravenzande Bushalte  Kon.Julianaweg/Heliotroop 7.27 uur
‘s-Gravenzande Bushalte Naaldwijkseweg/Heenweg 7.29 uur
Naaldwijk Bushalte ‘s-Gravenzandseweg/
Galgeweg
7.31 uur
Maasdijk Bushalte Coldenhovelaan t.h.v. Shell Bandijkweg 7.40 uur
Maasland Busstation bij de autosnelweg A20 7.48 uur
Vlaardingen Parkeerplaats Broekpolderweg/
Watersportweg
Afrit A20 Vlaardingen West
7.55 uur

 

De leerling dient ten minste vijf minuten voor de vertrektijd van de bus bij de betreffende bushalte klaar te staan. Dat bevordert het op tijd rijden van de bus.

 

Tarieven 2023-2024

De tarieven voor het seizoen 2023-2024 zijn vastgesteld op grond van de nieuwe overeenkomst met Snelle Vliet alsmede de tarieven van het OV. Uitgangspunt is dat de Westlandbus goedkoper is dan het openbaar vervoer.

 

De tarieven:

Poeldijk, Monster, ’s-Gravenzande, Naaldwijk €   1.295,=
Maasdijk €   1.100,=
Maasland, Maassluis €    990,=
Vlaardingen €    850,=

 

Gezien de examenleerlingen een korter schooljaar hebben maar wel een goede aansluiting tussen hun rooster en de tijden dat de bus rijdt worden hier ook vaste tarieven voor gehanteerd die hierop zijn aangepast.

Poeldijk, Monster, ’s-Gravenzande, Naaldwijk €    995,=
Maasdijk €    845,=
Maasland, Maassluis €    760,=
Vlaardingen €    650,=

 

De kosten voor het hele jaar factureren wij eenmalig maar het is ook mogelijk om die per kwartaal te betalen. Hiermee voorkomen we extra handelingen en is zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor het tijdig agenderen van de betalingen per kwartaal.

Losse ritten van gasten worden afgerekend bij de ouders van de leerlingen die deze gasten
meenemen. Tarief hiervoor bedraagt naar Westland € 6,00 en naar Vlaardingen € 4,00.

 

Communicatie

Om beter en sneller te communiceren bij afwijkende zaken zoals weersomstandigheden, grote vertragingen e.d. is inmiddels een groepsapp ingericht voor de leerlingen die meerijden. Nieuwe leerlingen kunnen door de busoudsten worden toegevoegd.

 

Vanuit het bestuur beschikken we ook over een verzendlijst waarmee het bestuur de ouders kan bereiken mocht dit nodig zijn. Tevens beschikt Snelle Vliet tijdens kantooruren over alle nummers van de ouders waar zij bij calamiteiten gebruik van kan maken middels de sms-berichtenservice.

 

Bestuur

Het bestuur vergadert tweemaal per jaar. In deze vergaderingen wordt de continuïteit van het vervoer besproken en waar nodig worden besluiten genomen.Ook de financiële paragraaf is uiteraard een belangrijk onderdeel van deze vergaderingen.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Johan Krijgsman, voorzitter
  • Conny Post, penningmeester
  • Liesbeth de Rijke, secretariaat
  • Eric Salome, bestuurslid

 

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met mevrouw De Rijke. Voor financiële zaken kunt u contact opnemen met mevrouw Post. Heeft u behoefte om zaken in te brengen om af te stemmen die met het vervoer of uw persoonlijke omstandigheden te maken hebben, dan staat uiteraard elk bestuurslid daar voor open. U kunt gebruik maken van het algemene mailadres, in de aanhef kunt u vermelden voor welk bestuurslid de mail bedoeld is (voor zover van toepassing): st.busvervoerscholenrotterdam@gmail.com