de heer D. Blom Directeur DBlom@driestarwartburg.nl
mevrouw H. A. Westmaas Adjunct-directeur onderbouw HAWestmaas@driestarwartburg.nl
de heer P.C. Benschop Adjunct-directeur bovenbouw PCBenschop@driestarwartburg.nl