de heer D. Blom Directeur DBlom@driestarwartburg.nl
de heer J.C. Jacobs Adjunct-directeur klas 1 JCJacobs@driestarwartburg.nl
de heer Offermans Adjunct-directeur klas 2 en 3hv WOffermans@driestarwartburg.nl
de heer P.C. Benschop Adjunct-directeur bovenbouw PCBenschop@driestarwartburg.nl