Vmbo: een goede aansluiting

In onze vmbo-brugklassen worden leerlingen geplaatst met het advies vmbo-g, het advies vmbo-t en het gemengde advies vmbo-kader/gt. Op de Revius kun je ook in zeven vakken examen doen, in plaats van in zes vakken. Hiermee zorg je voor een betere aansluiting op het mbo (niveau 4) en de havo. Vanaf de derde klas krijgen leerlingen het beroepsgerichte vak Dienstverlening en Producten (D&P). Met dit vak vind je sowieso een goede aansluiting op het vervolgonderwijs!

 

Mavo: theoretisch vmbo

De mavo is de theoretische leerweg van het vmbo. Dat betekent dat je op de mavo iets meer met theorie bezig zult zijn dan op het vmbo. Je bent met een vmbo-g en vmbo-t advies van harte welkom op de mavo. Heb je de mavo afgerond, dan kun je terecht op het hoogste niveau van het middelbaarberoepsonderwijs; mbo 4. Ook kun je na de mavo verder in de vierde klas van de havo.

Havo: oefenen en toepassen

Word jij graag inhoudelijk uitgedaagd, maar combineer je dat ook graag met de praktijk? Dan is de havo echt iets voor jou! De havo bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs. Ook kun je na je examen overstappen naar het vwo.

 

Wanneer kies je havo?
In de havo-brugklassen worden leerlingen geplaatst met een havo of een gemengde vmbo-gt/havo advies. Heb je een gemend advies? We proberen je zo goed mogelijk te begeleiden en stimuleren, zodat jij de kans krijgt een havodiploma te halen.

Een gemiddelde havoleerling is gericht op een goede relatie met docenten, heeft behoefte aan structuur en leert vooral door te oefenen en te doen. Daarom dagen we je graag uit bijvoorbeeld op het gebied van Engels en tijdens de vakken Cultuurontdekkers en Techniekmakers. Hierover kun je meer lezen onder het kopje: Wat maakt Revius speciaal?

 

Kies een profiel dat bij je past!

De eerste drie jaar zijn voor alle havoleerlingen gelijk. Aan het eind van het derde jaar kies je een profiel dat bij je past. Er zijn er vier:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

 

Natuurlijk sluiten deze profielen goed aan bij de hbo-opleiding die jij wilt gaan volgen. Mocht je toch een hbo willen volgen in een heel andere richting; geen probleem!

Wanneer kies je vwo?

Word jij getriggerd door de diepere achtergronden van allerlei vraagstukken? Vind je het leuk om zelf onderzoek te doen? Dan is het vwo echt iets voor jou!

 

Je kunt naar het vwo als je een vwo of een gemengd havo/vwo advies hebt. Als vwo’er ben je gericht op inhoud, houd je van diepgang en ben je zelfstandig. We richten ons op een goede aansluiting met het wetenschappelijk onderwijs, zodat je na het vwo verder kunt op de universiteit. Wil je een hbo-opleiding gaan volgen? Dat kan natuurlijk ook.

 

Vwo: atheneum of gymnasium?

Op het atheneum volg je het reguliere vwo. We bieden je een interessant programma waar je jezelf volop kunt ontwikkelen. Bovendien volg je, in de tweede en derde klas, enkele vakken in het Engels (VeTO). Wil je nog wat meer uitdaging? Dat kan tijdens onze Talentprojecten. In de bovenbouw kun je nog meer extra vakken en modules kiezen.

 

Ook kun je, als je in de eerste klas goede cijfers haalt voor vreemde talen, terecht op het gymnasium. Je volgt dan naast de Engelse lessen en vakken ook Latijn en Grieks. Deze klassieke talen verrassen je waarschijnlijk meer dan je van een ‘dode taal’ zou verwachten. Zo worden de verbanden met andere moderne talen ineens een stuk duidelijker. Ook bieden deze talen je een goed inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van onze cultuur. Kies je voor het volgen van Grieks en Latijn, dan ontvang je dus een gymnasiumdiploma.

 

Op de Revius staat het thema ‘Voor elkaar’ centraal. Voor elkaar betekent voor ons dat we samenwerken binnen een veilige omgeving aan goede resultaten voor iedere leerling. Dit komt tot uiting in een drietal kernwoorden: betrokken, vormend en toekomstgericht.

 

Betrokken

Zo werken wij aan het kernwoord betrokkenheid door contact te hebben met buurtbewoners. Daarnaast kunnen brugklasleerlingen vragen stellen aan juniormentoren. Zij helpen hen met alle nieuwe dingen in het eerste halfjaar en helpen bij het creëren van een gezellige en fijne sfeer.

 

Vormend

Voor de vorming van leerlingen werken wij met Z-uren. Deze zijn er voor van alles: extra les bij de kernvakken, groepswerk of zelfstandig huiswerk maken. Daarnaast is er een Z-Bijbel-uur, een Bijbelstudie voor en door leerlingen van de bovenbouw.

Ook bij het praktijkvak Cultuurontdekkers dragen we bij aan je vorming. We dagen je uit om een onderzoekende en creatieve houding aan te nemen, door te kijken naar (de ontwikkeling van) je culturele omgeving, in muziek, in beelden, in geschiedenis. Hieronder lichten we het vak verder toe.

 

Toekomstgericht

Op de Revius vinden we loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) erg belangrijk. De decaan helpt je bij alle momenten waarop keuzes moet worden gemaakt. Daarnaast hebben we veel aandacht voor de praktijk in de (keuze)vakken Techniekmakers, Dienstverlening & Producten en Informatica.

 

Twee uitdagende vakken

In de onderbouw krijg je de vakken Cultuurontdekkers en Techniekmakers. Hieronder kun je meer informatie vinden over deze speciale vakken.

 

Cultuurontdekkers

Leer creatief, oplossend denken en doen!
Wat is de waarde van kunst en cultuur? Bij het vak Cultuurontdekkers leer je om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Je leert je gevoelens en ervaringen uit te drukken, te visualiseren (bijv. iets ontwerpen en/of maken) en daarover met andere leerlingen te praten.

 

Techniekmakers 

Leer ICT-, (multi)media- en presentatievaardigheden!
Techniek is overal en is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Hierdoor ontstaan er in de toekomst ‘nieuwe beroepen’ waar je andere vaardigheden voor nodig hebt. In dit vak leren we jou deze vaardigheden. Zo ga je aan de slag met programmeren, presenteren, ontwerpen en verkopen. En je gaat aan de slag met je eigen (multimedia) product.

 

Op weg naar een gezonde school

Een veilige en prettige leer- en leefomgeving is een belangrijke voorwaarde om te kunnen presteren. Daarom besteden wij ook veel aandacht aan welbevinden op school en hier hoort volgens ons ook een gezonde seksuele ontwikkeling bij. Leerlingen in het voorgezet onderwijs ontdekken van alles rond relaties en seksualiteit.

Hoe ze omgaan met seksualiteit, grenzen, seksuele diversiteit en genderdiversiteit is bepalend voor hun eigen vorming én voor die van hun schoolgenoten- en daarmee voor het schoolklimaat. Voor een veilig schoolklimaat en een gezonde ontwikkeling van alle leerlingen is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit. Op dit thema werkt onze locatie aan een Gezonde School!

Lees meer over de Gezonde School op www.gezondeschool.nl
Onze school wordt hierbij ondersteund door de GGD Rotterdam Rijnmond.

Met elkaar de diepte in

Bij ons op school krijg je alle ruimte om jezelf te verdiepen. Naast het standaard lesprogramma organiseren we twee keer per jaar een activiteitenweek en gaan we aan de slag met een aansprekend thema. Tijdens je maatschappelijk stage kijken we met elkaar om naar onze naaste.

Goede kwaliteit merk je aan de sfeer

Je komt op school om wat te leren. Daar horen goede resultaten bij. Daarom vinden wij kwaliteit erg belangrijk. Voor ons is dat meer dan cijfers alleen. Ook gaat dit verder dan dat we alleen aan de wettelijke eisen willen voldoen. Voor ons betekent kwaliteit dat ons onderwijs goed aansluit bij onze missie en visie. Natuurlijk gaat het daarbij om de christelijke identiteit van het onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld om de goede sfeer op school en de tevredenheid van ouders en leerlingen.

 

Daarnaast meten we de kwaliteit van ons onderwijs. We werken hiervoor met een kwaliteitssysteem. De uitkomsten van bijvoorbeeld gesprekken, enquêtes en onderzoeken worden in dit systeem verwerkt. De uitkomsten gebruiken we om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie controleert de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten van deze controles worden vastgelegd in rapporten en kwaliteitskaarten. Onze scholen scoren in vergelijking met andere scholen goed op leerlingzorg, de sfeer op school, de begeleiding van leerlingen en onderwijstijd.

Ook brengt de inspectie de doorstroom van leerlingen in kaart. Hierin kun je zien hoeveel leerlingen zonder vertraging doorstromen naar het volgende leerjaar. Ook zie je hoeveel leerlingen blijven zitten of op een ander niveau terechtkomen.

Vergelijken op scholen op de kaart

De kwaliteit van onze school kun je vergelijken met de kwaliteit van andere scholen. Dit kun je doen op scholenopdekaart. Elk jaar leveren we hiervoor actuele gegevens aan.