Leerling meisje boek Revius Driestar-Wartburg

Identiteit

De Revius is een christelijke school op reformatorische grondslag. Reformatorisch betekent dat we onderwijs willen geven waarin de Heere geëerd wordt. Het doorgeven van Gods Woord en het overdragen van de christelijke cultuur is de kern van ons onderwijs. In de praktijk zal dat zichtbaar zijn in de houding tegenover elkaar, het samen de dag beginnen door de Bijbel open te slaan, maar ook in de godsdienstlessen doe je kennis op van de Bijbel en bijvoorbeeld de kerkgeschiedenis.

Betrokken

Samen kun je meer: daar zijn we van overtuigd. Daarom werken we actief met elkaar samen en zijn we betrokken op elkaar en op de wereld waarin we leven. Zo word je als nieuwe leerling begeleid door een juniormentor. Zo voel je je hopelijk snel thuis op school. Ook werken we aan een veilige en prettige sfeer waarin iedereen wordt gezien en zichzelf mag zijn. De betrokkenheid op de samenleving komt duidelijk naar voren in de maatschappelijke stages.

Vormend

We geloven dat iedere leerling een uniek schepsel van God is. Dit komt terug in alles wat we doen. Bijvoorbeeld als we je vertellen over God en de Bijbel. Maar ook als we met elkaar nadenken wat het is om christen in deze wereld te zijn. Hoe ga je bijvoorbeeld om met mensen die anders denken dan jij en hoe laat jij je zien op sociale media?

Toekomstgericht

Bij ons leer je niet alleen voor een cijfer. Je leert voor het leven. Je krijgt daarom bij ons alle ruimte om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ook zorgen we ervoor dat wat je leert aansluit bij de praktijk en geven we extra aandacht aan Engels. Onze bovenbouwlessen zijn gericht op een goede aansluiting met je vervolgopleiding. De decaan en je mentor helpen je bij het maken van een juiste studiekeus.

Leerlingen meiden fiets Revius Driestar-Wartburg