Leerlingen Driestar Gouda Driestar-Wartburg

Identiteit

Driestar Gouda havo/vwo is een christelijke school op reformatorische grondslag. Reformatorisch betekent dat we onderwijs willen geven waarin de Heere geëerd wordt. Het doorgeven van Gods Woord en het overdragen van de christelijke cultuur is de kern van ons onderwijs. In de praktijk zal dat zichtbaar zijn in de houding tegenover elkaar, het samen de dag beginnen door de Bijbel open te slaan, maar ook in de godsdienstlessen doe je kennis op van de Bijbel en bijvoorbeeld de kerkgeschiedenis.

Onze taak

Op Driestar Gouda havo/vwo krijg je alle ruimte om jezelf te verdiepen en je talenten tot bloei te laten komen. Je wordt begeleid naar werk of naar het behalen van een diploma op het voortgezet onderwijs. We willen je graag voorbereiden op jouw plaats in de maatschappij, kerk en gezin. De school kun je zien als een veilige haven, waar vanuit jouw ontwikkeling kan plaats vinden.