Als een leerling door ziekte niet in staat is de lessen bij te wonen, dient de ouder/verzorger van deze leerling telefonisch (0182-691 691) of via Somtoday een absentmelding te doen bij de administratie van de school. Dit dient bij voorkeur voor 08.00 uur te gebeuren.