Extra ondersteuning en zorg

Loop je ergens tegen aan en heb je (extra) ondersteuning nodig op een bepaald gebied? Dan bespreek je dat met je mentor en die kan je vraag bespreken in het Intern Zorgoverleg (het IZO),  bekijk de folder IZO. Het IZO kijkt welke ondersteuning passend is bij je vraag. We hebben in school verschillende soorten begeleiding:

 

  • Interne Begeleider
  • Orthopedagoog
  • School Maatschappelijk Werker
  • Talentbegeleider
  • Remedial Teacher
  • Decaan

 

Soms kom je in aanmerking voor een training. Bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden of omgaan met faalangst.

 

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is voorzitter van het IZO en heeft kennis van de ondersteuningsmogelijkheden in en buiten school. De zorgcoördinator denkt mee en werkt samen met jou, je ouders en collega’s aan het formuleren en organiseren van de ondersteuningsvraag. Verderop deze pagina staan de contactgegevens van de zorgcoördinator(en).

 

Zorg

Het kan zijn dat je belemmeringen groter zijn dan de extra ondersteuning kan bieden. Dan zal er in overleg met jou en je ouders gekeken worden wat verder nodig is. Dat kan in school maar ook in samenwerking met zorg en ondersteuningsaanbieders buiten school zijn.

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

We werken als school samen met de andere Reformatorische Scholen in het samenwerkingsverband RefSVO aan Passend Onderwijs. Met elkaar werken we voortdurend aan een zorg en ondersteuningsstructuur die je helpt om je schoolperiode af te sluiten met een werkplek of een diploma.

(Naar RefSVO)

 

Wil je meer weten over ondersteuning en zorg? Klik op de knop hieronder.

Contact zorgcoördinatoren

Voor specifieke vragen neem contact op met de zorgcoördinatoren: