Wij verzoeken u medische afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, vragen wij u, liefst vooraf, uw kind af te melden door via Somtoday een absentmelding te doen bij de administratie van de school. Dit dient bij voorkeur voor 08.00 uur te gebeuren.

Voor andere redenen van kort verzuim (1 of 2 dagen), bijvoorbeeld een huwelijk in de familie, dient er minimaal twee weken van tevoren verlof te worden aangevraagd, tenzij dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van een begrafenis. Wij beoordelen elke aanvraag individueel, in overleg met de directie. U kunt uw aanvraag doen via Somtoday.

Verlof om andere redenen dan hierboven genoemd is niet toegestaan zonder toestemming van de directie. In zulke gevallen moet er minimaal vier weken van tevoren verlof worden aangevraagd.

 

Een verzoek tot bijzonder verlof dient schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij de adjunct-directeur van uw zoon of dochter. Contactgegevens kunt u vinden op de webpagina van de directie.

 

Bij het beoordelen van het verzoek tot verlof voor meerdere kinderen uit het gezin stemmen wij graag af met mogelijke andere scholen. Wij vragen u in dat geval deze scholen in uw verzoek te vermelden, zodat wij met hen contact kunnen opnemen.

Voor luxeverzuim zoals vakantie buiten de schoolvakanties wordt geen toestemming gegeven. In geval van dergelijk verzuim doen wij een melding bij de leerplichtambtenaar.

 

Er is één uitzondering, namelijk wanneer u door uw werk tijdens het schooljaar in geen enkele schoolvakantie op vakantie kunt. Deze uitzondering geldt niet voor de eerste twee weken na de zomervakantie.