Onderwijs in kleine groepen

De trajectgroep heeft een apart gebouw: Delta. Het is klein en overzichtelijk. Het is een veilige plek met weinig prikkels. De trajectgroepen bestaan uit groepen van maximaal 12 leerlingen. In een groep zitten leerlingen met verschillende niveaus en leerjaren (vmbo, havo en vwo). Iedere groep heeft maximaal drie docenten en een onderwijsassistent. Eén van deze docenten is de mentor van de groep. De mentor heeft regelmatig contact met jouw ouder(s)/verzorger(s).

 

Regelmatig bekijkt het trajectteam of je voldoende doelen hebt behaald en of je een vak in de reguliere afdeling kan gaan volgen. Gaat het goed tijdens deze les in de reguliere afdeling, dan krijg je een extra vak in deze klas. Uiteindelijk ga je helemaal over van de trajectgroep naar de reguliere afdeling.

 

Meer informatie over de trajectgroepen vind je in de schoolgids onder ‘extra ondersteuning’.