Als een leerling door ziekte niet in staat is de lessen bij te wonen, dient de ouder/verzorger van deze leerling via Somtoday een absentmelding te doen bij de administratie van de school. Dit dient bij voor 08.00 uur te zijn gedaan.