Leerlingen hebben in tweetallen gedragswaarnemingen gedaan bij zelf gekozen actieve dieren. Op school hebben de leerlingen een werkplan en ethogram voorbereid en in Blijdorp hebben ze dit plan uitgevoerd. Daarvoor gingen ze twee keer 20 minuten lang een actief dier waarnemen en maakten ze daarvan een protocol.

 

 

 

 

 

De leerlingen verwerken de resultaten verder thuis en geven een conclusie en verbeterpunten. Op deze manier hebben de leerlingen buiten de schooldeuren kennis gemaakt met natuurwetenschappelijk onderzoek doen. In de resterende tijd kon er verder genoten worden van de biodiversiteit in de dieren- en plantentuin (of van de speeltuin?).