Daartoe zijn er ook voor het schooljaar 2022-2023 op iedere locatie dagdelen gereserveerd, waarop de leerlingen niet aanwezig hoeven te zijn en docenten kunnen werken aan het verder ontwikkelen van hun onderwijs. Per locatie is gezocht naar maximaal 12 dagdelen. Het gaat hierbij dus niet om uitval van lessen. De lesvermindering die de CAO van ons vraagt wordt door ons op deze wijze vormgegeven. Dat betekent dat de leerlingen geen lessen zullen hebben op vooraf vastgestelde dagdelen. Voor onze locatie Guido de Brès gaat het om de volgende dagdelen:
 • Dinsdagmorgen 13 september 2022 – 1e t/m 4e lesuur
 • Donderdagmiddag 13 oktober 2022 – vanaf het 5e lesuur
 • Donderdagmorgen 10 november 2022 – 1e t/m 4e lesuur
 • Woensdagmiddag 23 november 2022 – vanaf het 6e lesuur
 • Woensdagmiddag 7 december 2022 – vanaf het 6e lesuur
 • Maandagmorgen 9 januari 2023 – 1e t/m 4e lesuur
 • Vrijdagmiddag 17 maart 2023 – vanaf het 5e lesuur
 • Donderdagmiddag 23 maart 2023 – vanaf het 5e lesuur
 • Dinsdagmiddag 28 maart 2023 – vanaf 13.00 uur
 • Vrijdagmiddag 21 april 2023 – vanaf het 5e lesuur
 • Maandagmiddag 5 juni 2023 – vanaf het 5e lesuur
 • Woensdagmiddag 14 juni 2023 – vanaf het 6e lesuur

 

De genoemde dagdelen zijn in de jaarplanning opgenomen als dagdelen waarop de leerlingen vrij zijn. Daarnaast zijn er enkele dag(del)en waarop leerlingen vrij zijn i.v.m. leerlingbespreking/rapportvergaderingen, nl. donderdag 17 november 2022, woensdag 25 januari 2023 en woensdag 10 mei 2023.