Eindtoetsen

22 juni:                      studieverlof

23 t/m 29 juni:        eindtoetsen

30 juni:                     inhaaltoetsen, jaarsluitingen, inleveren boeken

3 juli:                         leerlingen die toetsen willen inzien (van 09.00 tot 09.15 uur) moeten dit uiterlijk op 30 juni via de mail aan de betreffende docenten doorgeven

 

Vrijdag 30 juni

De jaarsluiting met de leerlingen wordt gehouden op vrijdag 30 juni in de aula. Hiervoor gelden de volgende tijden:

09.00 uur:       klassen 1h, 1hk en 2h

10.00 uur:        klassen 1ak, 1a, 2a, 1to, 2ato en 2to

11.00 uur:         klassen 1m, 2m en 3m

12.00 uur:        klassen 4v en 5v

13.00 uur:        klassen 4h

14.00 uur:        klassen 3h, 3a en 3to

Aansluitend aan de jaarsluiting moeten de leerlingen persoonlijk alle huurboeken inleveren. Leerlingen uit de klassen 3h, 3a en 3to moeten tevens hun kluissleutel inleveren. Dit geldt ook voor de leerlingen uit andere leerjaren die van school afgaan!

Op deze dag halen de leerlingen ook de gemiste toetsen van de toetsweek in. De teamcoördinatoren organiseren dit voor hun eigen afdeling.

 

Overgangsvergaderingen

De overgangsvergaderingen vinden plaats op 4 en 5 juli. Op de dag van de vergadering belt de mentor naar huis in geval van niet bevorderen of niet zondermeer bevorderen.
Op dinsdag 4 juli wordt vóór 18.00 uur gebeld voor de desbetreffende leerlingen uit de leerjaren 1, 2 en 3 (havo/vwo/tto)
Op woensdag 5 juli wordt vóór 17.00 uur gebeld voor de desbetreffende leerlingen uit de mavo en de leerjaren 4 en 5 (havo/vwo).

 

Spreekuur directie                                                                                                                

Donderdag 6 juli van 16.00 uur tot 17.00 uur. Vooraf opgeven is verplicht; dit kan telefonisch of via de e-mail bij de adjunct-directeur, uiterlijk op 5 juli om 22.00 uur. Op dit spreekuur kunnen ouders/verzorgers ook een heroverweging van de bevorderingsbeslissing aanvragen. Dit kan echter alleen als er sprake is van gezichtspunten die in de overgangsvergadering nog niet bekend waren.

 

Rapporten

De rapporten worden in week 27 naar huis gestuurd.

 

Opening nieuwe cursus

De opening van de nieuwe cursus vindt plaats op maandag 21 augustus 2023 in de Eben-Haëzerkerk van de Gereformeerde Gemeente te Alblasserdam (Plantageweg 172). Deze bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot circa 20.45 uur. Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers worden hartelijk uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

 

Klassenindeling nieuwe cursus

De klassenindeling is zichtbaar vanaf 21 augustus. Over de mogelijkheid van een eventueel overplaatsingsverzoek worden de leerlingen op de eerste schooldag geïnformeerd.

Verzoeken om overplaatsingen kunnen voor die tijd niet worden ingediend.

 

Eerste lesdag

De brugklasleerlingen en de leerlingen uit mavo 3, havo 4 en vwo 4 worden op dinsdag 22 augustus op school verwacht voor een introductiedag.
Voor de introductiedag gelden de volgende tijden:

  • brugklassen: 08.30 – 16.00 uur
  • mavo 3: 09.00 – 15.45 uur
  • havo 4: 11.30 – 17.30 uur
  • vwo 4: 09.00 – 13.00 uur

 

Meer informatie hierover komt aan het eind van de zomervakantie.

 

Alle overige leerlingen worden op woensdag 23 augustus om 08.30 uur op school verwacht.

 

Voor al het bovenstaande geldt: Deo volente.