Ook het weggeven van de warme chocolademelk was een succes. Er zijn in totaal 1500 bekertjes chocolademelk uitgedeeld.
Met de sponsoring door Fortune Coffee van 0,20 euro per bekertje komen we uit op een mooi bedrag van 300 euro. We hebben ongeveer 300 m3 aan gas bespaard.
In totaal zal er ongeveer 600 euro aan de stichting ‘Mensenkinderen – voor mensen in nood’ overgemaakt worden.

 

 

 

 

Wij, als leerlingenraad, willen Fortune Coffee nogmaals hartelijk bedanken voor het sponsoren! Zonder hen was deze leuke dag niet mogelijk geweest.