Tegelijkertijd blijft het leed en de onzekerheid in Israël groot. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle mensen die achterblijven en hun woonplaats hebben in Israël. Wij blijven voor hen bidden.