Je mentor als aanspreekpunt

Iedere klas en leerling heeft een mentor. Hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt en begeleidt de klas waarin je zit. Je mentor kan je met allerlei dingen helpen en vragen beantwoorden. Daarnaast is een mentor ook het aanspreekpunt voor je ouders.

Bijles en huiswerkbegeleiding

Iedereen op het voortgezet onderwijs krijgt huiswerk. Dat is soms best even wennen. Als het even niet lukt om het tempo van de klas bij te houden, krijg je bijles. En om je met huiswerk te helpen zijn er twee momenten per week waarop je onder begeleiding huiswerk kunt maken.

Extra professionele begeleiding als dat nodig is

Soms komt het voor dat je extra begeleiding nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of wilt werken aan je sociale vaardigheden. Verschillende docenten hebben zich in een van deze onderwerpen gespecialiseerd en kunnen je daarom goed begeleiden en helpen.

Iedereen maakt in de brugklas een dyslexietest. Maak je hierin te veel fouten, dan krijg je een half jaar lang extra ondersteuning bij spelling en lezen. Gaat het daarna niet beter, dan wordt er een officiële dyslexietest afgenomen. Als je dyslexie hebt, krijg je een kaart waarop staat van welke extra faciliteiten je gebruik kunt maken.

Heb je moeite met rekenen en is dit officieel vastgesteld? Dan krijg je extra ondersteuning bij reken- en wiskundelessen. Ook krijg je een speciale rekenkaart.

Soms heb je net wat extra hulp nodig om je sociale vaardigheden sterker te maken. In klas 1 en 2 bieden we daarom een training sociale vaardigheden aan. Je leert op deze training bijvoorbeeld om je weerbaar op te stellen of hoe je om kunt gaan met groepsdruk.

 

Naast de genoemde vormen van begeleiding, kunnen wij je nog op allerlei andere vlakken helpen. Bijvoorbeeld als je faalangst of examenvrees hebt. Of omdat je gepest wordt of pest. Ook werken op onze school een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker. Zij kunnen helpen als er thuis problemen zijn of als er sprake is van psychische- of gedragsproblematiek.

Zorgoverleg en Zorg Advies Team

Zes keer per jaar is er een zorgoverleg. In het zorgoverleg kunnen mentoren advies vragen aan de zorgcoördinator, orthopedagoog en maatschappelijk werker. Daarnaast komt het Zorg Advies Team zes keer per jaar bij elkaar. Aan dit overleg nemen ook andere hulpinstanties deel zoals Eleos, de leerplichtambtenaar en ambulante begeleiding.

Meer informatie

Wil je meer informatie over zorg en begeleiding? Bijvoorbeeld over de vertrouwenspersonen en de anti-pestcoördinator? Bekijk dan onze schoolgids.