In oktober 79 n. Chr. barstte de vulkaan de Vesuvius uit en verwoestte daardoor de steden Pompeii en Herculaneum. Omdat gebouwen en allerlei gebruiksvoorwerpen niet in de as, maar wel onder de as werden gelegd, is deze gebeurtenis voor archeologen van groot belang. Soms verkoold, zoals een houten tafel, een huisaltaar (lararium) en een brood, maar niet vergaan, maken deze voorwerpen duidelijk hoe het dagelijks leven voor de Romeinen eruit zag.

Ook fraaie vormgegeven voorwerpen, een bronzen fontein, godenbeeldjes en marmeren portretbustes maken duidelijk dat dit soms een luxueus leven was. Genoemde objecten zagen we in het Drents Museum in Assen, in de tentoonstelling ‘Sterven in Schoonheid’. We bespraken hoe niet alleen tekst, graffiti op de muren, maar ook vorm, kunnen bijdragen aan het imago van bijvoorbeeld de afgebeelde keizer. Vandaag waren we ramptoeristen die kunstzinnigheid, smaak en stijl van de rijke Romeinen bewonderden.