Gymnasiumdag

Op vrijdag 9 februari j.l. vond de jaarlijkse Gymnasiumdag plaats voor alle gymnasiumleerlingen van Driestar Gouda, Leiden en Lekkerkerk. Het doel van deze dag is het gymnasiumgevoel onder onze leerlingen te versterken. We hebben ons verdiept in de strijd tussen de Olympische goden en hun tegenstanders, de Giganten en Typhon. Via muziek, schilderijen, decor, toneel, gym en heerlijke taarten werd het thema verbeeld. De leerlingen werden opgedeeld in twee kampen die met elkaar de strijd aan gingen. De Olympiërs wonnen uiteindelijk. Hartelijk dank aan de leerlingen uit gymnasium 6 die deze dag hebben georganiseerd!