Benoeming Driestar Gouda PrO vmbo

Met ingang van het nieuwe schooljaar volgt de heer Lute-Geert Verdouw Leendert van der Ham op als directeur van Driestar Gouda PrO vmbo. Hij is op dit moment adjunct-directeur van de havo-onderbouw in Gouda. Hij begon zijn onderwijsloopbaan in het basisonderwijs en was werkzaam als docent Engels op het Driestar College. Hij bekleedde diverse leidinggevende functies in het vmbo en havo-vwo.

Het College van Bestuur is blij met de benoeming van Lute-Geert. Leendert van Wezel: ‘We zijn dankbaar Lute-Geert te hebben mogen benoemen. Onze prachtige PrO en vmbo-locatie in Gouda krijgt met hem een ervaren onderwijsman en schoolleider als directeur. We wensen hem en de collega’s van PrO en vmbo samen een goede en gezegende tijd en samenwerking toe. En we zien ook zelf uit naar een goede samenwerking onder de zegen van de Heere.’
Lute-Geert geeft zelf aan erg uit te zien naar deze nieuwe rol binnen de Scholengroep: ‘Ik heb er heel veel zin in om op een voor mij vertrouwde school samen met de collega’s te werken aan goed onderwijs voor de leerlingen in het PrO en op het vmbo’.