de heer W.J. Jelier Directeur WJJelier@driestarwartburg.nl
de heer M.D. van Blitterswijk Adjunct-directeur vmbo MDvanBlitterswijk@driestarwartburg.nl
mevrouw H. Stam-Stuurman Adjunct-directeur havo & vwo onderbouw HStam@driestarwartburg.nl