Absentmeldingen

Als een leerling door ziekte niet in staat is de lessen bij te wonen, dient de ouder/verzorger van deze leerling telefonisch of via SOM een absentmelding te doen bij de verzuimcoördinator van de school. Dit dient bij voorkeur voor 08.00 uur te gebeuren. Als een leerling zonder bericht afwezig is, zal de verzuimcoördinator contact zoeken met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.

Andere redenen van verzuim

Andere redenen van verzuim (bijvoorbeeld een huwelijk in de familie) kunnen ook aan de orde zijn. In zulke gevallen moet er aan de teamcoördinator van uw zoon of dochter tijdig per e-mail schriftelijk toestemming gevraagd worden voor afwezigheid. Voor de leerlingen uit de vmbo-klassen kunt u hiervoor terecht bij de heer Brinkman. Ouders van leerlingen uit de havo/vwo-klassen kunnen contact opnemen met de heer Van der Have.

Ziekmelding tijdens schooldag

Als een leerling tijdens de dag op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de verzuimcoördinator . Die beoordeelt of de leerling naar huis mag. Als de verzuimcoördinator toestemming geeft, wordt er eerst contact opgenomen met thuis.

 

Kijk voor meer informatie over verlof en verzuim in de schoolgids.