Wie denkt dat dit evenement slechts een ‘meisjes-aangelegenheid’ was, heeft het helemaal mis: Coen van Oort (2bk1) behoorde ook tot de winnaars! Helaas moest hij die middag eerder weg, zodat hij niet bij de prijsuitreiking aanwezig kon zijn.

 

De voorronde van dit dictee vond plaats tijdens de lessen Nederlands. Daarbij kwam in iedere klas een winnaar uit de bus. Een mooie groep van totaal zo’n dertig leerlingen en collega’s mochten deze middag deelnemen aan de finale. Collega Slagboom, de schrijver van het dictee, las de elf dicteezinnen voor. De deelnemers hadden 52 woorden in te vullen. Het waren onder andere deze lastige woorden en woordgroepen: in groten getale, katheder, rekruteren, ge-e-maild, goedgeïnformeerd, Nederlandssprekende, potpourri, nieuwsgierig aagje, onmiddellijke, nek-aan-nekrace, vmbo’ers, havoërs, gênant, krokusvakantie, pittoresk, klokgebeier, gelagkamer, gynaecoloog, wijd en zijd en rigoureuze. Ook de werkwoordspelling kwam aan bod: ‘Nogmaals zeg ik dat ik het heel mooi vind om dit dictee te mogen voorlezen’.  

 

De jury bestond uit drie personen, namelijk de collega’s mevrouw M.A. de Deugd en H. den Hollander en de heer J. de Vos uit Sliedrecht (boekhandelaar). Na een gezellige (eet)pauze maakte onze locatiedirecteur, dhr. Den Hollander, de uitslag bekend. Voor de vijf categorieën waren Jinte, Coen, Tessa, Lydia, Margreet en aardrijkskundedocent L. Blom de winnaars. Ze gingen met een boekenbon naar huis. De indeling in categorieën vindt overigens plaats op basis van de zogenaamde ‘referentieniveaus’. Een referentieniveau maakt duidelijk welke reken- en taalvaardigheden leerlingen op bepaalde momenten moeten hebben. Dat is in een wet afgesproken.

We zien terug op een mooi evenement. Ook vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie! Als ‘troostprijs’ was er voor alle deelnemers een heerlijke reep chocolade.

 

E. Slagboom
docent Nederlands