Praktijkonderwijs: praktisch aan de slag

Leer jij beter door te doen? Dan is het praktijkonderwijs (PrO) iets voor jou. Op de PrO ga je vooral praktisch aan de slag en werk je daarnaast aan jezelf. Wat is bijvoorbeeld een goede werkhouding? Tijdens je stages doe je allerlei ervaringen op. Prakrijkonderwijs is onderwijs op maat: wat je wilt en kunt staat centraal.

Vmbo: theoretisch of beroepsgericht?

Het vmbo is een brede opleiding met veel mogelijkheden. Je kiest tussen de theoretische leerweg en de beroepsgerichte leerweg. Bij de eerste leerweg staat veel van wat je leert in boeken, bij de beroepsgerichte leerweg leer je door te doen. Aan het eind van het tweede jaar kies je een profiel.

Havo: inhoudelijk sterk

Word jij graag inhoudelijk uitgedaagd, maar combineer je dat ook graag met de praktijk? Dan is de havo echt iets voor jou! De eerste drie jaar van de havo volg je op de Marnix, daarna vervolg je de bovenbouw op de Guido de Brès. In het tweede en derde jaar volg je verplicht drie vakken in het Engels. In het vierde jaar kun je extra uitdagingen aangaan op het International Business College of de TechnoHavo.

Vwo: atheneum of gymnasium?

Word jij getriggerd door de diepere achtergronden van allerlei vraagstukken? Dan is het vwo echt iets voor jou! Op het atheneum volg je vwo zonder klassieke talen. We bieden je een interessant en goed programma waar je jezelf volop kunt ontwikkelen. Op het atheneum volg je in de tweede en derde klas drie vakken in het Engels. Op het gymnasium heb je ook vanaf het tweede leerjaar vakken in het Engels én krijg je Grieks en Latijn. Verbanden tussen talen worden ineens een stuk duidelijker en je leert alles over de klassieke oudheid. Net als op de havo, volg je op het vwo de eerste drie jaar van je opleiding op de Marnix. De jaren van de bovenbouw volg je op de Guido de Brès.

Altijd een niveau dat bij jou past

Wil je meer informatie over de verschillende niveaus, richtingen en extra uitdagingen? Klik dan op de kopjes hieronder en er verschijnt meer informatie. Succes!

Praktijkonderwijs: leren door te doen

Leer jij beter door te doen? En lukt het niet om een vmbo-diploma te halen? Dan is het praktijkonderwijs iets voor jou. Bij ons kun je hiervoor terecht!

 

Praktisch aan de slag

De naam zegt het al: op het praktijkonderwijs ga je vooral praktisch aan de slag. Daarnaast werk je ook aan jezelf. Wat is bijvoorbeeld een goede werkhouding? En wat komt er allemaal bij kijken als je gaat werken? Daarnaast doe je tijdens stages ook allerlei ervaringen op. Praktijkonderwijs is onderwijs op maat. Hierbij staat centraal wat jij wilt en kunt.

 

Tweejarige onderbouw

Tijdens de tweejarige onderbouw leer je basisvaardigheden zoals rekenen en wiskunde, Nederlands en informatiekunde. Je leert deze basisvaardigheden zoveel mogelijk toepassen in het dagelijks leven van nu en later. Theoretische kennis wordt direct toegepast tijdens de praktijkvakken, eventuele praktijkopleidingen en de stages. In het tweede jaar ga je op snuffelstage. Twee periodes ga je dan gedurende één dag per week op stage en tweemaal een hele week. In de bovenbouw krijg je steeds meer praktijk, onder andere door uitbreiding van de stage. De bovenbouw duurt minimaal twee jaar, maar meestal drie of soms vier jaar.

Na het praktijkonderwijs kun je aan het werk of kun je verder leren. Ook een combinatie van werken en leren is mogelijk.

 

Toelaatbaarheidsverklaring

Je kunt niet zomaar aan de slag op het praktijkonderwijs. Hiervoor heb je een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze verklaring krijg je van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Neem voor meer informatie hierover contact op met:

Dhr. M. Goedegebuur
MGoedegebuur@driestarwartburg.nl
(078) 639 28 00

 

Pro-ductief

De leerlingen van het Praktijkonderwijs leren niet door veel in theoretische boeken te lezen, maar door met onze handen bezig te zijn: PrO-ductief dus. De leerlingen op PrO kunnen u helpen met verschillende diensten, denk aan:

  • Tuinaanleg en -onderhoud;
  • Het maken van steigerhouten meubilair;
  • Fietsenreparatie;
  • Etc.

 

Leerlingen raken gemotiveerd van het werken voor klanten en opdrachtgevers. Bovendien leren zij er veel van en groeien zij in hun gekozen vakgebied. De werkzaamheden worden natuurlijk begeleid door docenten die verstand hebben van (praktijk)leren. U kunt er zeker van zijn dat u een goed product krijgt.

 

Wilt u graag meer informatie of een bestelling doen? Klik dan hier.

Vmbo: theoretisch of beroepsgericht?

Een brede opleiding met veel mogelijkheden: dat is het vmbo. Het vmbo bereid je voor op het middelbaar beroepsonderwijs. Je kiest een richting en een profiel dat bij jou past, maar als eerste maak je een keuze tussen theorie en praktijk:

 

Bij de theoretische leerweg ligt de nadruk op theorie. Veel van wat je leert staat in de boeken. De opleiding sluit aan bij het hoogste niveau van het mbo. (Sommige scholen noemen deze leerweg mavo.) Ook kun je goed doorstromen naar de havo.

In de eerste twee jaar van de theoretische leerling op het vmbo volgt iedereen de algemene vakken zoals Nederlands en wiskunde. Aan het eind van het tweede jaar kies je een profiel. Wij hebben je vier profielen te bieden:

  • Techniek;
  • Economie;
  • Zorg & welzijn;
  • Dienstverlening & Producten.

 

Deze profielen sluiten aan op de vervolgopleidingen in het mbo. Dienstverlening & Producten is het breedste en meest praktische profiel.

 

Bij de beroepsgerichte leerweg leer je door te doen. Je zoekt bijvoorbeeld zelf, of samen met anderen uit hoe iets werkt. Natuurlijk krijg je ook allerlei vakken die gaan over jouw ontwikkeling. Ook de beroepsgerichte leerweg bereidt je voor op het mbo.

 

Een complete bk-opleiding

Op de Marnix kun je beide beroepsgerichte leerwegen volgen. We bieden dus zowel de basisberoepsgerichte, als de kaderberoepsgerichte leerweg aan. Deze leerlijnen, die we vaak aanduiden met bk is speciaal bedoeld voor doeners. Je hebt zo’n vier tot twaalf uur per week praktijkles en je leert verschillende dingen die je later in een beroep of in een mbo-opleiding goed kunt gebruiken. In deze beroepsgerichte opleiding bieden we ook het veelzijdige profiel Dienstverlening & Producten. Je leert hier ontwerpen, organiseren, presenteren, produceren en nog veel meer. Maar natuurlijk krijg je bij ons op school ook gewoon Engels, Nederlands, gym, godsdienst en rekenen. In klas 3 en 4 kun je kiezen voor een aantal keuzevakken, daarin zit heel veel variatie, waardoor je straks een betere keuze kunt maken voor een vervolgopleiding en ook beter bent voorbereid.

Havo: inhoudelijk sterk

Word jij graag inhoudelijk uitgedaagd, maar combineer je dat ook graag met de praktijk? Dan is de havo echt iets voor jou! De havo bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs. Ook kun je overstappen naar vwo 6.

 

De eerste drie jaar op het Marnix

Op eerste drie jaar van de havo volg je bij ons op school. Daarna vervolg je je opleiding op de Guido de Brès in Rotterdam. Het mooie hieraan is dat je de eerste jaren dichtbij huis jouw opleiding kunt volgen. De laatste twee jaar biedt de Guido de Brès voldoende uitdaging en meer faciliteiten. Bovendien kies je tijdens het derde jaar een profiel dat bij je past. Kijk voor meer informatie over havo op de Guido de Brès.

 

Leer vloeiend Engels spreken

Engels is wereldwijd een belangrijke taal. Daarom besteden we hier veel aandacht aan. In het tweede en derde jaar volg je verplicht minimaal drie vakken in het Engels. Ook kun je in het derde leerjaar kiezen voor Cambridge Engels. Hiermee haal je een internationaal erkend certificaat. Daarnaast staat Engels ook tijdens onze activiteiten en projecten centraal. Bijvoorbeeld tijdens uitwisselingsweken met scholen in Duitsland, Hongarije, Polen en Slowakije.

Vwo: voor echte doordenkers

Wil jij je verdiepen in de diepere achtergronden van allerlei vraagstukken? Vind je het leuk om zelf onderzoek te doen? Dan is het vwo echt iets voor jou! Het vwo bereidt je voor op de universiteit. Uiteraard kun je met een vwo-diploma ook verder in het hbo.

 

De eerste drie jaar op het Marnix

Op eerste drie jaar van de havo volg je bij ons op school. Daarna vervolg je je opleiding op de Guido de Brès in Rotterdam. Het mooie hieraan is dat je de eerste jaren dichtbij huis jouw opleiding kunt volgen. De laatste drie jaar biedt de Guido de Brès voldoende uitdaging en meer faciliteiten. Hierover kun je meer vinden op deze pagina van de Guido.

 

Leer vloeiend Engels spreken

Engels is wereldwijd een belangrijke taal. Daarom besteden we hier veel aandacht aan. In het tweede en derde jaar volg je verplicht minimaal vier vakken in het Engels. Ook kun je in het derde leerjaar kiezen voor Cambridge Engels. Hiermee haal je een internationaal erkend certificaat. Daarnaast staat Engels ook tijdens onze activiteiten en projecten centraal. Bijvoorbeeld tijdens uitwisselingsweken met scholen in Duitsland, Hongarije, Polen en Slowakije.

 

Atheneum of gymnasium

Het reguliere vwo wordt ook wel het atheneum genoemd. Op de Marnix wordt het atheneum uitgebreid met verplichte Engelse lessen, zoals je hierboven hebt kunnen lezen.

 

Ben je op zoek naar nog meer uitdaging? Dan kun je in de eerste klas kiezen voor het gymnasium. Je krijgt dan naast extra Engels ook Latijn en Grieks. Deze klassieke talen verrassen je waarschijnlijk meer dan je van een ‘dode taal’ zou verwachten. Verbanden met andere moderne talen worden ineens een stuk duidelijker. Ook bieden deze talen je een goed inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van onze cultuur. Kies je voor het volgen van Grieks en Latijn, dan ontvang je dus een gymnasiumdiploma. Kies je hier niet voor, dan ontvang je een atheneumdiploma.

 

Met elkaar de diepte in

Bij ons op school krijg je alle ruimte om jezelf te verdiepen. Naast het standaard lesprogramma organiseren we bijvoorbeeld projectweken en excursies. Ook kun je ieder jaar meedoen aan het Groot Marnix Dictee, organiseren we sporttoernooien en hebben we een eigen Marnix-ensemble. Waar zien we jou volgend jaar?

Leerling de Marnix Driestar-Wartburg

Goede kwaliteit merk je aan de sfeer

Je komt op school om wat te leren. Daar horen goede resultaten bij. Daarom vinden wij kwaliteit erg belangrijk. Voor ons is dat meer dan cijfers alleen. Ook gaat dit verder dan dat we alleen aan de wettelijke eisen willen voldoen. Voor ons betekent kwaliteit dat ons onderwijs goed aansluit bij onze missie en visie. Natuurlijk gaat het daarbij om de christelijke identiteit van het onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld om de goede sfeer op school en de tevredenheid van ouders en leerlingen.

 

Daarnaast meten we de kwaliteit van ons onderwijs. We werken hiervoor met een kwaliteitssysteem. De uitkomsten van bijvoorbeeld gesprekken, enquêtes en onderzoeken worden in dit systeem verwerkt. De uitkomsten gebruiken we om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie controleert de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten van deze controles worden vastgelegd in rapporten en kwaliteitskaarten. Onze scholen scoren in vergelijking met andere scholen goed op leerlingzorg, de sfeer op school, de begeleiding van leerlingen en onderwijstijd. Ook brengt de inspectie de doorstroom van leerlingen in kaart. Hierin kun je zien hoeveel leerlingen zonder vertraging doorstromen naar het volgende leerjaar. Ook zie je hoeveel leerlingen blijven zitten of op een ander niveau terechtkomen.

Vergelijken op scholen op de kaart

De kwaliteit van onze school kun je vergelijken met de kwaliteit van andere scholen. Dit kun je doen op scholenopdekaart. Elk jaar leveren we hiervoor actuele gegevens aan.