Openingsbijeenkomst

De nieuwe cursus wordt begonnen met een openingsbijeenkomst op maandagavond 21  augustus om 19.30 uur in de Julianakerk aan de Mauritsweg 286/hoek Krispijnseweg te Dordrecht. Nadere gegevens hierover ontvangt u per mail in de laatste week van de zomervakantie.

 

Introductie

Op dinsdag 22 augustus hebben bijna alle leerlingen een introductiedag.

De leerlingen van PrO klas 1 hebben dit van 8.25-12.30 uur. De andere dagen van de week staan ook in het teken van introductie waarvoor aangepaste schooltijden gelden. Ouders ontvangen daarover specifieke informatie. De overige klassen van PrO hebben hun gewone lessen.

De leerlingen van vmbo, havo en vwo moeten deze introductiedag op verschillende tijden en locaties aanwezig zijn. Daarover volgt informatie per mail aan het eind van de vakantie.

 

Op deze dag krijgen de leerlingen hun rooster en definitieve klassenlijst mee. Nieuw instromende leerlingen krijgen deze dag ook een kluissleutel.

 

Voor alle klassen geldt vanaf woensdag 23 augustus het gewone lesrooster. Het individuele rooster is voor de leerlingen vanaf maandag 14 augustus, 9.00 uur te raadplegen via Somtoday.

 

Vmbo-bovenbouw

Eén van de activiteiten voor het maken van het rooster is de clustering in de bovenbouw van het vmbo. Dat heeft te maken met het vakkenpakket, dat het resultaat is van een lang keuzeproces. De leerlingen zullen geplaatst worden in één stamklas van vmbo-bk of vmbo-gt. Bij de start van de cursus worden de daadwerkelijke klassen zichtbaar. Dan bereiken ons vaak verzoeken om van klas te mogen wisselen. In verreweg de meeste gevallen kunnen dergelijke verzoeken roostertechnisch niet gehonoreerd worden. Verzoeken, die ons na vrijdag 25 augustus bereiken, worden niet meer in behandeling genomen.

 

Boekenpakket (vmbo, havo en vwo)

Aan het begin van de zomervakantie ontvangt u per mail een brief met informatie over het boekenpakket en een overzicht van de schoolkosten. Daar staat o.a. in dat uw kind in het bezit dient te zijn van een eigen rekenmachine (Casio fx-82MS).

De boekenpakketten worden uiterlijk in de laatste vakantieweek bij u thuis bezorgd. Na verzending door VanDijk.nl ontvangt u een mail met bevestiging hiervan. Via Track & Trace kunt u het pakket online volgen.

Het is heel belangrijk om te controleren aan de hand van de pakbon of het boekenpakket compleet is en in goede staat verkeert.

 

Marnix-Plenda/leerlingenagenda/planner

De leerlingen van de eerste klassen gebruiken een Plenda. Dat is een combinatie van een agenda en een planner. Als school verstrekken we deze zogenaamde Marnix-Plenda. Aan u wordt een bijdrage gevraagd van € 12,-.

De leerlingen van de overige klassen kunnen een Marnix-Plenda via school aanschaffen of ze kopen zelf een eigen papieren agenda of planner. Deze mag niet in strijd zijn met de identiteit van onze school.