Geoorloofd verlof

 

  • het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan. Wij vragen u vriendelijk om afspraken met huisartsen, tandartsen e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
  • een huwelijk van familie t/m de 3e graad van het kind;
  • een 12½, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
  • een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;
  • overlijden en begrafenis.

 

Bijzonder verlof van twee of meer dagen wordt door een ouder/verzorger schriftelijk aangevraagd bij de teamcoördinator met gebruikmaking van het formulier ‘Verlofaanvraag’. Dit formulier is hier te downloaden. De aanvraag moet minimaal vier weken vóór het verlof zijn ingediend. Om teleurstelling te voorkomen wijzen we u vooraf op de folder extra verlof van Bureau Leerplicht.

Geoorloofd luxe verzuim

Wanneer door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders, het gezin niet tenminste twee weken tijdens de zomervakantie met vakantie kan, mag eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven. Deze dagen mogen echter niet in de eerste twee weken van een schooljaar verleend worden. Bovendien dient een aanvraag in dit kader minstens acht weken van tevoren ingediend te zijn. Verlofaanvragen voor deze situaties dienen schriftelijk te gebeuren via het aanvraagformulier.

 

Ongeoorloofd luxe verzuim

Met nadruk wijzen wij erop dat in navolging van de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs geen vrij gegeven wordt in verband met bijvoorbeeld:
– eerder vertrek naar een vakantieadres om files voor te zijn;
– goedkopere vakantie buiten het seizoen;
– verlenging van weekeindevakanties;
– bezoek van beurzen of braderieën;
– lange jeugdweekenden, etc.
– verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

De leerplichtambtenaar van de woonplaats wordt bij ongeoorloofd luxe verzuim ingeschakeld.