Regionale voorrondes Skills Talents PIE 2022-2023

Evenals vorig cursusjaar heeft profiel PIE (Produceren, Installeren & Energie) meegedaan met de regionale voorrondes van de vakwedstrijd Skills Talents. Er waren zes teams die hieraan deelnamen. Een team bestaat uit twee leerlingen uit leerjaar 3 of 4 van profiel PIE. Samen met de docent als begeleider meldden Thijs Jonas en Lennard Stok zich op 20 januari bij het ROC Mondriaan in Den Haag. Na de kennismaking en informatie over het verloop van de wedstrijd, kregen de jongens hun opdracht en werden de begeleiders het pand uitgezet. Opperste concentratie op het werk!

De opdracht bestond uit het maken van onderdelen en installaties die de leerlingen de afgelopen tijd in de praktijkuren op school hebben geleerd. Het werk sluit nauw aan bij en is vergelijkbaar met het praktijkexamen wat ze op school maken.

De jury beoordeelde de leerlingen op de uitvoering van de opdracht. Maar dat was niet het enige. Er werd ook gelet op de samenwerking, het communiceren, veilig en gestructureerd werken, een planning maken, schema’s tekenen en het schoonhouden van de werkplek.

De leerlingen hebben een elektrische schakeling en een deel-waterleiding gemaakt. Van stalen strips moest een hoekprofiel gemaakt en gemonteerd worden voor een zonnepaneel.

Na het maken van de opdracht mochten de begeleiders weer naar binnen en werd ons een lunch aangeboden. De jury heeft tijdens de lunch al het werk van de teams beoordeeld en na lang beraad was daar eindelijk de uitslag.

Het team PIE van Beroepencollege De Swaef is als eerste geëindigd! Op naar de landelijke finale in de RAI te Amsterdam.