Van een steuntje in de rug tot professionele hulp

Soms heb je op school een steuntje in de rug nodig. Laagdrempelig en kort of misschien langer en professioneler. Bij ons op school is daar alle ruimte voor.

Je voelt je snel thuis met ‘junior mentoraat’

De overstap van groep acht naar het voortgezet onderwijs is best spannend. Gelukkig ben je niet de enige. Speciaal voor jou werken we op onze school daarom met ‘junior mentoraat’. Leerlingen uit de derde klas zorgen ervoor dat jij je snel thuis voelt. Een junior mentor kan je bijvoorbeeld helpen met vragen over de school of huiswerk. Heb je moeite met een bepaald vak? Dan krijg je bijles van een tutor. Dit is ook iemand uit de derde klas die hier speciaal een training voor heeft gevolgd.

 

Naast de juniormentor is je mentor jouw eerste aanspreekpunt. Hij begeleidt een jaar lang de klas waarin je zit. Hij kan je met allerlei dingen helpen en vragen beantwoorden. Ook je ouders kunnen bij de mentor terecht met vragen.

Huiswerkbegeleiding

Iedereen op het voortgezet onderwijs krijgt huiswerk. Dat is soms best even wennen. Natuurlijk praten we hierover tijdens een mentoruur. Kom je er niet uit? Dan is het mogelijk om huiswerkbegeleiding te krijgen. Op het vmbo krijg je het eerste half jaar sowieso huiswerkbegeleiding. Zo wen je snel aan de hoeveelheid huiswerk en leer je om te leren.

Extra begeleiding en ondersteuning op niveau

Soms komt het voor dat je extra begeleiding nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent, faalangst of examenvrees hebt, of wilt werken aan je sociale vaardigheden. Verschillende docenten hebben zich in een van deze onderwerpen gespecialiseerd en kunnen je daarom goed begeleiden en helpen.

 

Voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben om hun diploma te behalen is er ondersteunend onderwijs. Dit betekent dat je extra begeleiding krijgt. Bijvoorbeeld door bijlessen, trainingen en huiswerkbegeleiding. Om deel te nemen aan leerwegondersteunend onderwijs heb je een indicatie nodig. Hiervoor moet onderzoek worden gedaan.

Aandacht voor meerbegaafdheid

Bij ons op school is er veel aandacht voor meerbegaafdheid. Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek test in iedere groep de intelligentie en de leergierigheid. Als je bij een van deze tests meer dan gemiddeld scoort, kom je in aanmerking voor een speciaal traject. Binnen de lessen die je volgt, krijg je extra opdrachten die aansluiten bij jouw interessegebieden.

Meer informatie

Wil je meer informatie over begeleiding en ondersteuning? Bijvoorbeeld over de vertrouwenspersonen en de anti-pestcoördinator? Bekijk dan de schoolgids.