Keuzes maken hoeft niet alleen

De periode op de middelbare school is belangrijk voor de toekomst. Je moet veel keuzes maken en dat is soms best lastig. In de onderbouw moet je een beslissing nemen over je sector of profiel. In de bovenbouw moet je nadenken over een vervolgopleiding of beroep. Je mentor begeleidt je hierbij.

 

Decanaat

In Lekkerkerk wordt hard gewerkt aan de oriëntatie op studie en beroep. Leerlingen in de onderbouw bereiden zich samen met hun mentor voor op de profielkeuze (met de bijbehorende vakken). In de bovenbouw staat de studiekeuze van de leerlingen centraal.

 

Het is tegenwoordig misschien nog wel belangrijker dan vroeger om een goede studiekeuze te maken. Een studiekeuze is dan ook altijd een (voorlopig) eindstation van een nadenkproces. In de jaren voor het eindexamen wordt goed georiënteerd in wie een leerling is, en welke studie bij hem/haar past. Daarvoor is het bezoeken van open dagen heel handig.

 

In de profielkeuze en de studiekeuze krijgt een leerling hulp van de mentor. Wanneer een keus erg lastig is, of als een leerling wil weten wat de gevolgen zijn van een bepaalde keus, kan hij/zij de decaan bezoeken. De decaan van Driestar Lekkerkerk is de heer J. Huisman. Bekijk hieronder welke activiteiten leerlingen worden aangeboden.

Extra ondersteuning

Loop je tegen een probleem aan en heb je extra steun nodig op een bepaald gebied? We vinden het heel belangrijk dat je je op een goede manier ontwikkelt en alle steun krijgt die je nodig hebt. Je kunt daarom verschillende soorten begeleiding en vormen van ondersteuning krijgen.

 

Zo zijn er bijvoorbeeld Interne Begeleiders (IB-ers) aanwezig, die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning van leerlingen. Ook geven zij docenten advies op dit gebied. Als het nodig is, kun je (eventueel samen met je ouders) altijd met een IB-er praten.

 

Voor meer informatie over de leerlingenzorg en -begeleiding kun je kijken in de schoolgids of contact opnemen met mevrouw T. Roskam, telefoonnummer: 0180-446 997.

Reformatorisch Samenwerkingsverband VO (Ref. SVO)

RefSVO helpt scholen om elke reformatorische jongere een passende onderwijsplek te bieden. In deze folder informeren wij u wat het RefSVO doet voor onze school en de leerlingen.