Extra ondersteuning en zorg

Loop je ergens tegen aan en heb je (extra) ondersteuning nodig op een bepaald gebied? Dan bespreek je dat met je mentor en die kan je vraag bespreken in het Intern Zorgoverleg (het IZO), bekijk de folder IZO. Het IZO kijkt welke ondersteuning passend is bij je vraag. We hebben in school verschillende soorten begeleiding:

 

  • Interne Begeleider
  • Orthopedagoog
  • School Maatschappelijk Werker
  • Talentbegeleider
  • Remedial Teacher
  • Decaan

 

Soms kom je in aanmerking voor een training. Bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden of omgaan met faalangst.

 

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is voorzitter van het IZO en heeft kennis van de ondersteuningsmogelijkheden in en buiten school. De zorgcoördinator denkt mee en werkt samen met jou, je ouders en collega’s aan het formuleren en organiseren van de ondersteuningsvraag. Verderop deze pagina staan de contactgegevens van de zorgcoördinator(en).

 

Zorg

Het kan zijn dat je belemmeringen groter zijn dan de extra ondersteuning kan bieden. Dan zal er in overleg met jou en je ouders gekeken worden wat verder nodig is. Dat kan in school maar ook in samenwerking met zorg en ondersteuningsaanbieders buiten school zijn.

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

We werken als school samen met de andere Reformatorische Scholen in het samenwerkingsverband RefSVO aan Passend Onderwijs. Met elkaar werken we voortdurend aan een zorg en ondersteuningsstructuur die je helpt om je schoolperiode af te sluiten met een werkplek of een diploma.

(Naar RefSVO)

 

Wil je meer weten over ondersteuning en zorg? Klik op de knop hieronder.

Contact zorgcoördinator

Voor specifieke vragen neem contact op met de zorgcoördinator:
mw. T. T. Roskam-Bosland via TTRoskam@driestarwartburg.nl.

Keuzes maken hoeft niet alleen

De periode op de middelbare school is belangrijk voor de toekomst. Je moet veel keuzes maken en dat is soms best lastig. In de onderbouw moet je een beslissing nemen over je sector of profiel. In de bovenbouw moet je nadenken over een vervolgopleiding of beroep. Je mentor begeleidt je hierbij.

 

Decanaat

In Lekkerkerk wordt hard gewerkt aan de oriëntatie op studie en beroep. Leerlingen in de onderbouw bereiden zich samen met hun mentor voor op de profielkeuze (met de bijbehorende vakken). In de bovenbouw staat de studiekeuze van de leerlingen centraal.

Het is tegenwoordig misschien nog wel belangrijker dan vroeger om een goede studiekeuze te maken. Een studiekeuze is dan ook altijd een (voorlopig) eindstation van een nadenkproces. In de jaren voor het eindexamen wordt goed georiënteerd in wie een leerling is, en welke studie bij hem/haar past. Daarvoor is het bezoeken van open dagen heel handig.

 

In de profielkeuze en de studiekeuze krijgt een leerling hulp van de mentor. Wanneer een keus erg lastig is, of als een leerling wil weten wat de gevolgen zijn van een bepaalde keus, kan hij/zij de decaan bezoeken. De decaan van Driestar Lekkerkerk is de heer J. Huisman. Bekijk hieronder welke activiteiten leerlingen worden aangeboden.